ENGLISH VERSION                 POLSKA WERSJA                 DIE DEUTSCHE FASSUNG                 


Oferta

Cennik

Infrastruktura

Atrakcje

Obóz tenisowo - rowerowy

Współpraca

Ośrodek

Dojazd

Kontakt
Andrzej Zatorski

Śladami Łemków

 

Historia społeczności
Skansen w Zyndranowej

 

Beskid Niski

Opis

Galeria

 

Gospodarstwo pod lupą

W plenerze

Łemkowie

Dukla

        

     Miasto usytuowane przy średniowiecznym trakcie handlowym. Dzisiejsza Dukla to niewielkie miasteczko w powiecie krośnieńskim, należące do woj. podkarpackiego. 
Jest siedzibą gminy obejmującą 1 miasto i 33 wsie. Najstarsza wzmianka o Dukli datowana jest na 28 sierpnia 1366 roku. 
W 1373 roku  lokowano Duklę na prawie niemieckim. 
Prawa miejskie Dukla otrzymała w 1380 roku. 
Miasto do końca XV wieku pozostawało w rękach rodu Suchywilków.
 W 1403 roku w dokumentach powiatu bieckiego znajdujemy nazwisko wójta Tyla, co potwierdza fakt, iż rządziło się wówczas prawem niemieckim. 
 W roku 1474 została złupiona przez wojska węgierskie pod dowództwem Tomasza Tarczaya. Przez około rok Dukla była nękana najazdami żołnierzy zakwaterowanych w Żmigrodzie. 

W 1503 roku Heronim Kobyleński wymienił Duklę za Mojkowice, koło Krakowa, będące własnością Stanisława Cikowskiego. W 1540 roku wdowa po Stanisławie, Ewa Cikowska sprzedała miejscowość Janowi Jordanowi herbu Trąby, który z czasem stał się herbem miasta.

          W latach następnych Dukla otrzymała szereg praw umożliwiających jej rozwój handlu z Węgrami i okolicą. W 1595 roku w Dukli wybudowano komorę celną, ponieważ w 1588 roku otrzymała prawo do składowania wina. W XVII wieku dziedzicem Dukli był Krzysztof Drohojewski, który sprzedał ją Andrzejowi Męcińskiemu. Po jego śmierci dziedzicami zostają jego dwaj synowie: Jan, Wojciech oraz ich matka, która wkrótce sprzedaje swoją część Franciszkowi Bernardowi Mniszchowi. Do 1710 roku Mniszchowie wykupili całą Duklę i okoliczne wsie. W czasie rządów Mniszchów cały region ożywił się gospodarczo. W latach 1724, 1725, 1758 Duklę nawiedziły liczne pożary, a ten z roku 1758 spalił praktycznie całe miasto. W 1738 roku wybuchł pożar w pałacu, którego budowę rozpoczął Jan Męciński. Do odbudowy i jednocześnie przebudowy rezydencji stanął Jerzy Wandalin Mniszchew.

W 1740 roku usytuowany zostaje klasztor oo. bernardynów. Jerzy Wandalin Mniszcha wprowadził nakazy, które jednak nie uchroniły go przed kolejnymi pożarami. 
W październiku 1810 roku wybuchł pożar, który strawił większość miasta. W 1821 spłonął  pałac, a 1833 roku  klasztor.

   W XIX wieku nie ominęła Dukli żadna powódź, wszystkie uszkadzały miasto. W latach 1865-1866 panuje cholera. Następnie w wyniku traktów pokojowych Dukla trafiła w ręce Austriaków
 i stała się siedzibą cyrkułu. W 1775 roku z wizytą u Jerzego Wandalina Mniszcha przebywał Tadeusz Kościuszko. 
W 1778 roku nastąpiła śmierć Jerzego Wandalina Mniszcha, odziedziczyła Duklę Józefa z Mniszchów Szczęsnej Potockiej, która sprzedała ją Józefowi Ossolińskiemu. Po Ossolińskim dziedzicami stają się Stadniccy. Kiedy w 1810 roku umarł Franciszek Stadnicki, właścicielami miasta zostali Męcińscy. Przez następne lata znaczenie Dukli jako drogi handlowej zmalała. 
   W okresie pierwszej i drugiej wojny światowej w okolicach Dukli toczyły się krwawe boje, zwłaszcza o Przełęcz Dukielską, które poczyniły duże straty w zabudowie miasta. 

Rynek-Głównym punktem Dukli jest niewielki ryneczek. Centralnym obiektem jest ratusz, zwrócony fasadą w kierunku zachodnim. Wzniesiony został w początkach XVII wieku. Pierwsza pisana wzmianka o nim pochodzi z 1611 roku.

       Przebudowywano go wielokrotnie. in. w XVIII wieku, a później pod koniec XIX wieku. Ostatecznie nadano mu charakter neogotycki, który zachował się do dziś. Uwagę zwraca oryginalna ośmioboczna wieżyczka w południowo-wschodnim narożniku.
Kirkut-Drugi żydowski zabytek w Dukli to pozostałości po kirkutu (cmentarza) żydowskiego położonego przy ul. Trakt Węgierski , na zboczu prawej strony drogi do Barwinka. Został on także zniszczony przez Niemców, ale zachowało się do naszych czasów kilka zabytkowych macew typowych dla cmentarzy żydowskich.
Ruiny Synagogi-Jest to jeden z zabytków związanych 
z zamieszkującymi Duklę do okresu drugiej wojny światowej Żydami. Są to pozostałości po bożnicy. Do połowy XVIII wieku stała w tym miejscu świątynia drewniana, po wspomnianym już po pożarze z 1758 roku, kiedy to od palącej się bożnicy ogień przeniósł się na drewnianą zabudowę miasta, odbudowano ją, jako materiału budowlanego używając kamienia  i cegły. Ten kolejny budynek przetrwał do 1940 roku. Spalony został przez Niemców. 
Oprócz wymienionych wyżej zabytków można zwiedzić Cmentarz Wojskowy, klasztor oo. bernardynów p.w. św. Jana z Dukli, Pałac oraz kościół parafialny p.w. św. Marii Magdaleny.

Muzeum Historii

Sonda
Co powinien posiadać przede wszystkim Twój wymarzony pensjonat w górach?

Dobrą kuchnię
Infrastrukturę sportową
Nienaganny wystrój pokoi
Fachowych pracowników
Ciszę i spokój
Miejscowości

Hyrowa

Jasiel 
Jaśliska
Dukla
Żarnowiec

Dodatki

 

Linki